Program English Teaching to największy w Polsce program    
wspierania i promocji nauczania języka angielskiego    
na terenach wiejskich i w małych miastach    

Inspirujemy, motywujemy do działania,    
dajemy szansę nauczania na najwyższym poziomie    

Stypendia fundacji CRESCENDUM EST - POLONIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną fundacji CRESCENDUM EST - POLONIA. Stypendia mają służyć realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych. Stypendium przeznaczone jest dla młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVII Konkursu o stypendium jest złożenie wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji. Kwestionariusz wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.crescendumest.pl.

Czytaj więcej...

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata - oferta stypendialna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego na dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Włoszech, Hong Kongu, Norwegii i Kostaryce. Stypendia pokrywają 50%-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia w Szkołach Zjednoczonego Świata (United World Colleges UWC).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego
  • średnia ocen minimum 4,5
  • wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia
  • doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2015 r.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod adresem: www.uwc.org.pl

Konkurs na slogan Programu English Teaching - wyniki

Z dumą informujemy, że w konkursie na slogan Programu English Teaching zgłoszonych zostało 67 haseł w polskiej i angielskiej wersji językowej. Po długich dyskusjach Jury w tajnym i anonimowym głosowaniu wybrało najlepszą propozycję.

Zwyciężczynią konkursu została Wiktoria Rogula, uczennica szkoły Podstawowej w Miedźnie, która zaproponowała hasło: ET - świat należy do nas (ET - the world is ours). GRATULUJEMY!

Uczniowie SP w Miedźnie stanowili jedną z najbardziej aktywnych grup uczestników konkursu - wśród najwyżej ocenionych znalazły się również dwa slogany zgłoszone przez Kamila Kręgiela oraz hasło zaproponowane przez Łucję Paturej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy wygranych!

Poniżej prezentujemy hasła, które otrzymały najwyższe noty (na miejscach 4 i 5 z równą liczbą głosów uplasowały się po trzy propozycje). Autorzy wszystkich wyróżnionych haseł otrzymają nagrody pocieszenia.

Czytaj więcej...

Konkurs na hasło promocyjne - jeszcze tylko dwa dni!

To już ostatnie chwile na zgłaszanie propozycji haseł promocyjnych Programu English Teaching!

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów uczestniczący w projektach Small Grants (realizowanych w ramach ścieżek ETAs oraz Ambasadorzy English Teaching).

Opracuj hasło i prześlij je do nas wykorzystując ten formularz: [ :: Konkurs hasło - formularz zgłoszeniowy on-line ::]

Ostatecznym terminem dostarczenia prac jest 10 grudnia 2014 r., godz. 22:00.

Szczegółowy regulamin konkursu: [ :: regulamin - PDF :: ]

Nagrody czekają!

12-14.XII, Olsztyn - szkolenie WET

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia, które odbędzie się w dniach 12-14 grudnia w Krakowie w ramach ścieżki Weekendy z English Teaching: harmonongram szkolenia do pobrania [ :: PDF ::].

Przypominamy, że udział w szkoleniu podlega symbolicznej opłacie w wysokości 60 zł, którą należy uiścić przed szkoleniem na konto Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” nr: 52 1020 3613 0000 6402 0088 4361.

W tytule przelewu należy podać nazwisko osoby, za którą wnoszona jest opłata. Brak opłaty (lub możliwości identyfikacji kogo opłata dotyczy) spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia. Osoby, które przysłały ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE i zostały zakwalifikowane do udziału, a nie będą uczestniczyły w zajęciach, zostaną pozbawione późniejszej możliwości udziału w Programie.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (18 godzin) potwierdzona podpisami na listach obecności.