Program English Teaching to największy w Polsce program    
wspierania i promocji nauczania języka angielskiego    
na terenach wiejskich i w małych miastach    

Inspirujemy, motywujemy do działania,    
dajemy szansę nauczania na najwyższym poziomie    

Warsztat organizowany przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje kandydata do udziału w warsztacie organizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Warsztat przeznaczony jest dla ekspertów związanych bezpośrednio ze szkoleniem lub doskonaleniem nauczycieli przedszkoli, a także dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 3-6 lat. Decyzja o wyborze kandydata zapada w MEN. Koszty podróży i pobytu pokrywa Centrum w Grazu.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj: http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=1065

23-25 stycznia 2015 r. - Szkolenie WET w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia, które odbędzie się w dniach 23-25 stycznia 2015r. w Warszawie w ramach ścieżki Weekendy z English Teaching: harmonongram szkolenia do pobrania [ :: PDF ::].

Przypominamy, że udział w szkoleniu podlega symbolicznej opłacie w wysokości 60 zł, którą należy uiścić przed szkoleniem na konto Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” nr: 52 1020 3613 0000 6402 0088 4361.

W tytule przelewu należy podać nazwisko osoby, za którą wnoszona jest opłata. Brak opłaty (lub możliwości identyfikacji kogo opłata dotyczy) spowoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia. Osoby, które przysłały ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE i zostały zakwalifikowane do udziału, a nie będą uczestniczyły w zajęciach, zostaną pozbawione późniejszej możliwości udziału w Programie.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych (18 godzin) potwierdzona podpisami na listach obecności.

Z angielskim dookoła świata? Tak, to możliwe!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o kolejnym projekcie językowym realizowanym dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu English Teaching. Dziś czas na podróż dookoła świata!

EarthKAM - zrób swoje zdjęcie Ziemi

Polecamy nową edycję misji EarthKAM, której celem jest fotografowanie Ziemi z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do tej pory kilkadziesiąt szkół w Polsce wzięło udział w kolejnych misjach i wszystkie bardzo to sobie chwalą.

Kampania rozpoczyna się 27 stycznia i potrwa do 31 stycznia.

Nowi uczestnicy mogą zapisać się na misję na stronie: http://earthkam.ucsd.edu/

Czytaj więcej...

YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) - międzynarodowe wymiany młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Youth for Understanding, która jest jedną z największych światowych organizacji społecznych zajmujących się międzynarodową wymianą młodzieży. YFU umożliwia młodzieży wzięcie czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju poprzez spędzenie roku u rodziny goszczącej, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.

YFU Polska prowadzi wymianę z następującymi krajami: Niemcy, Belgia, Szwajcaria (j. niemiecki), USA (j. angielski), Holandia (wymagana znajomość angielskiego, w szkole młodzież uczy się flamandzkiego), Finlandia i Norwegia (j. angielski, w szkole młodzież uczy się fińskiego lub szwedzkiego).

Czytaj więcej...